Aarhus Ved Åen

Ekonas ejendomme i Smilets By, Aarhus

Aarhus er Danmarks næststørste by og samtidig Jyllands største med 280.000 indbyggere i selve byen og 350.000 i kommunen.

Aarhus ligger i Østjylland ved Aarhus Bugt med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne Samsø og Tunø længere borte. Aarhus er én af Danmarks ældste byer. Den fik købstadsrettigheder 2. juli 1441, men kan formentlig spores tilbage til midten af 700-tallet.

Ikke langt fra bymidten findes Riis Skov og Marselisborg Skov i et bakket terræn, og de anvendes traditionelt til rekreative formål. Mod vest i ådalen ligger Brabrand Sø og Årslev Engsø og mod nord Mollerup Skov og Egå Engsø, der ligeledes er populære udflugtsmål.

Vi administrerer centralt beliggende ejendomme i Falstersgade, P.P. Ørums Gade, Fynsgade og Molsgade, samt i forstæderne Brabrand og Spørring/Trige.