Lejemålet Gudrunsvej 5
Lejemålet Gudrunsvej 5
Lejemålet Gudrunsvej 5
Lejemålet Gudrunsvej 5
Lejemålet Gudrunsvej 5
Lejemålet Gudrunsvej 5

Ejendommen Gudrunsvej 5

Desuden er der i lejligheden porttelefon, tyverisikring (rumalarm) mulighed for fibernet fra AURA eller en af deres samarbejdspartnere, fx. Kazoom. Alternativt kan internet og tv-pakker bestilles ved Fastspeed eller vios.dk


Ejendommen har fælles udsugning af hensyn til luftfugtigheden.


Adgang til betalingsvaskeri med industrimaskiner. Der er et stort attraktivt fællesareal, udvendig aflåst cykel- og knallertparkering og grøn have. Stort parkeringsareal (gratis) kun for ejendommens beboere. Aconto forbrug omfatter varme, vand og el efter måler. Energimærke C.


Varme- og vandmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- eller vandspild mindskes.