Lejemålet Fynsgade 29
Lejemålet Fynsgade 29
Lejemålet Fynsgade 29
Lejemålet Fynsgade 29
Lejemålet Fynsgade 29

Ejendommen Fynsgade 29

Varme- og varmtvandsmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- eller vandspild mindskes.


Der er installeret fiberboks i lejlighederne, så du kan indgå aftale med flere leverandører om lynhurtigt internet.