Ekonas Egne Billeder (2)

Du har ret til fremleje

Du har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. lov om leje.

Du har desuden ret til at leje hele lejligheden ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

I hvert tilfælde skal lejer altid meddele, til hvem der fremlejes og vilkårene herfor - uanset om du udlejer hele eller bare en del af lejligheden. Fremlejeaftalen skal være indgået skriftligt, og vi skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejemålets begyndelse.

Navneskilte på postkasse, dør m.v. skal altid afspejle navnene på beboerne i lejligheden. Hvis navneskiltene er leveret af os, bestiller og opsætter vi - mod betaling - nye navneskilte.

Hvis der til lejemålet er udleveret en vaskebrik, vil eventuelt forbrug blive afregnet over huslejeopkrævningen. Vi har ingen mulighed for at lave særlige vaskebrikker eller på anden vis håndtere opkrævning af dette eller andet forbrug.

En fremlejekontrakt kan laves på samme lejekontraktsskabelon som en almindelig lejekontrakt – også kaldet standard-lejekontrakt for beboelse, så længe det angives i lejeaftalen, at der er tale om et fremlejeforhold.  Vi kan ikke rådgive nærmere, men du kan søge yderligere information på nettet.