Ekonas Egne Billeder (2)

Det er ikke tilladt at holde, passe eller have besøg af husdyr, smådyr, kæledyr, hobbydyr, selskabsdyr m.v.

Det er ikke tilladt at holde, passe eller have besøg af dyr, smådyr, husdyr, kæledyr, hobbydyr, selskabsdyr m.v. i lejemålet.

Lejer må ikke holde, passe eller have besøg af husdyr og smådyr af nogen art, herunder bl.a. hund, kat, fisk, stuefugle og gnavere.

Flere og flere personer har allergier mod forskellige dyr og ved at have dyr i lejemålet, kan udlejer ikke fremover garantere eventuelt svært allergiske lejere, at der ikke har været holdt dyr i lejemålet. Selv ved god hygiejne og påpasselighed opleves desuden støj- og lugtgener, samt øget vedligeholdelsesbehov, såfremt der holdes dyr.

Der må således ikke holdes, passes eller modtages besøg af nogen former for dyr i lejemålet af hensyn til fremtidige lejere, samt ejendommens øvrige beboere.