Ekonas Egne Billeder (2)

Hvordan skal storskrald håndteres?

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.