Ekonas Egne Billeder (2)

Hvordan skal husholdningsaffald håndteres?

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer på de kommunale fortovsarealer.