Ekonas Egne Billeder (2)

Opsigelse af lejemålet

Din opsigelse skal være skriftlig, underskrevet og os i hænde senest den sidste hverdag i en måned.

Opsigelsesperioden er løbende måned + opsigelsesvarslets længde, jf. § 175 i lov om leje. Opsigelse sker til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, jf. § 175 i lov om leje.  

Du skal være opmærksom på, at afgørende er, hvornår udlejer har modtaget opsigelsen. Hvis du sender et fysisk brev d. 29, men det først kommer frem d. 2, så kan udlejer lovligt kræve, at du skal blive i lejligheden en måned ekstra.

Eksempler:

  1. Vi modtager din opsigelse af lejemålet den 12. januar. Januar er løbende måned. Opsigelsesvarslet, f.eks. tre måneder, starter den 1. februar og du hæfter derfor for lejemålet til den første hverdag i maj, der ikke dagen før en helligdag.
  2. Du sender din opsigelse den 29. januar, men vi modtager den først den 1. februar. Februar er løbende måned. Opsigelsesvarslet, f.eks. tre måneder, starter den 1. marts og du hæfter derfor for lejemålet til den første hverdag i juni, der ikke dagen før en helligdag.

Ønsker du at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, skal det fremgå af opsigelsen og vi vil i så fald forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Du skal være opmærksom på, at du hæfter for husleje mm. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes os at genudleje dit lejemål før tiden.

 

Opsigelsen skal være skriftlig

Opsigelse af et lejemål skal altid være skriftlig i form af et underskrevet dokument. Du kan altså ikke nøjes med bare at sende en email.

Du kan bruge den opsigelsesformular, der er vedhæftet de fleste lejekontrakter eller selv skrive en opsigelse.

Opsigelsen kan fremsendes med brevpost eller indskannes og sendes med email.

Opsigelsen skal underskrives

Vær opmærksom på, at opsigelsen skal underskrives af alle de personer der har skrevet under på lejekontrakten (med mindre disse efter aftale med udlejer er frigjort fra lejekontrakten). En evt. ægtefælle skal også underskrive opsigelsen  -  også selvom ægtefællen ikke står på lejekontrakten.

Tidsfrist for opsigelsen

Opsigelsen skal være os i hænde senest den sidste hverdag i en måned.

Kvittering for opsigelsen

Når vi har modtaget opsigelsen får du altid en skriftlig bekræftelse med en forklaring på, hvad der sker i perioden frem til fraflytning. Samtidig bliver du indkaldt til fraflytningssyn.