Ekonas Egne Billeder (2)

Hvordan annonceres lejemålet

Opsagte lejemål annonceres til udlejning på ekona.dk og boligportal.dk. Eventuelt annonceres ledige lejligheder ved opslag i lokale dagblade.