Ekonas Egne Billeder (2)

Hvor længe skal der betales for varme, vand og el efter opsigelse af lejemålet?

Lejer hæfter for varme-, vand- og elforbrug frem til tidspunktet for frigørelse fra lejemålet.

De fleste målere er fjernaflæste, så der vil altid være en aflæsning pr. skæringsdagen.