Ekonas Egne Billeder (2)

Hvad er opsigelsesvarslet?

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan opsigelse af lejemålet som hovedregel ske med 3 måneders varsel.

Ønsker du at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Du skal dog være opmærksom på, at du altid hæfter for husleje, a conto varme m.v. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet før tiden.

For værelser er opsigelsesvarslet 1 eller 3 måneder afhængig af den konkrete lejekontrakt.