Ekonas Egne Billeder (2)

Hvad er opsigelsesvarslet?

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan du her læse om, hvornår vi skal have din opsigelse m.v.

Opsigelsesperioden er løbende måned + opsigelsesvarslets længde, jf. § 175 i lov om leje. Opsigelse sker til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, jf. § 175 i lov om leje.  

Du skal være opmærksom på, at det afgørende er, hvornår udlejer modtager opsigelsen. Hvis du sender et fysisk brev d. 29, men det først kommer frem d. 2, så kan udlejer lovligt kræve, at du skal blive i lejligheden en måned ekstra.

Eksempler:

  1. Vi modtager din opsigelse af lejemålet den 12. januar. Januar er løbende måned. Opsigelsesvarslet, f.eks. tre måneder, starter den 1. februar og du hæfter derfor for lejemålet til den første hverdag i maj, der ikke dagen før en helligdag.
  2. Du sender din opsigelse den 29. januar, men vi modtager den først den 1. februar. Februar er løbende måned. Opsigelsesvarslet, feks. tre måneder, starter den 1. marts og du hæfter derfor for lejemålet til den første hverdag i juni, der ikke dagen før en helligdag.

-o-

Følgende fremgår af vejledning for beboelse (f.eks. typeformular A, 9. og 10. udgave) om lejerens opsigelse:

"Det følger af lejeloven, at lejeaftalen af lejeren kan opsiges med 3 måneders varsel, medmindre andet varsel er aftalt imellem parterne. Aftale herom anføres i kontraktens § 11.

Lejeren kan med 1 måneds varsel opsige en lejeaftale om et accessorisk enkeltværelse, medmindre andet er aftalt. Aftale herom anføres i kontraktens § 11. Et accessorisk enkeltværelse er et værelse, som er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor. 

Lejeren kan med 3 måneders varsel opsige en lejeaftale om et separat enkeltværelse (klubværelse), medmindre andet er aftalt. Aftale herom anføres i kontraktens § 11. Et separat enkeltværelse er et værelse, som ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en eller tofamilieshus, som udlejeren bebor."

Ekona har ingen accessoriske enkeltværelser, så for alle beboelseslejemål er der 3 måneders opsigelse.