Ekonas Egne Billeder (2)

Fremvisning af det opsagte lejemål

Det vil være til stor hjælp, hvis lejemålet fremstår ryddeligt og udluftet, når det besigtiges af den nye lejer.

For at vi kan udleje dit lejemål, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lov om leje skal du give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag.