Ekonas Egne Billeder (2)

Du kan bo den forudbetalte leje op

Hvis du har betalt forudbetalt leje ved inflytning, kan du benytte den som betaling af huslejen de(n) sidste måned(er), du bebor lejemålet.

Gør venligst opmærksom på, hvis du ønsker at benytte den forudbetalt husleje som lejebetaling. Gerne samtidig  med din skriftlige opsigelse.

Hvis vi skal trække den forudbetalte husleje fra opkrævningen allerede den første måned efter din opsigelse SKAL vi have besked senest midt i måneden før din opsigelse, idet vi indsender opkrævningsoplysninger til NETS efter det tidspunkt.

I din lejekontrakt kan du se, hvor mange måneders forudbetalt husleje du har betalt. Vi fratrækker den forudbetalte husleje baglæns i forhold til opsigelsesperioden.

Eksempel:

Forudbetalt husleje dækker ikke aconto varme og eventuel aconto vand og el, eventuel vaskeriforbrug mm. Disse beløb skal du fortsat betale.

Eventuelt overskydende forudbetalt husleje afregnes over flytteopgørelsen. Depositum kan ikke bruges til at betale husleje.