Ekonas Egne Billeder (2)

Du kan bo den forudbetalte leje op

Hvis du har betalt forudbetalt leje ved inflytning, kan du benytte den som betaling af huslejen de(n) sidste måned(er), du bebor lejemålet.

Gør venligst opmærksom på, hvis du ønsker at benytte den forudbetalt husleje som lejebetaling. Gerne samtidig  med din skriftlige opsigelse.

Hvis vi skal trække den forudbetalte husleje fra opkrævningen den første måned efter din opsigelse SKAL vi have besked senest midt i måneden før din opsigelse, idet vi indsender opkrævningsoplysninger til NETS efter det tidspunkt.

Bemærk at forudbetalt husleje ikke dækker aconto varme og eventuel aconto vand og el, eventuel vaskeriforbrug mm. Disse beløb skal du fortsat betale.

Eventuelt overskydende forudbetalt husleje afregnes over flytteopgørelsen.