Ekonas Egne Billeder (2)

Hvordan skal saldo vaskeriforbrug forstås?

I ejendomme med betalingsvaskeri  kan du se saldo vedrørende vaskeriforbrug på displayet i vaskeriet.

Denne saldo er for både den foregående måned og løbende måned. Saldoen viser således det beløb du samlet skylder på et givent tidspunkt, hvilket skal ses i sammenhæng med at afregningen af vaskeriforbrug er forskudt med to måneder (se spørgsmål / svar herom).