Ekonas Egne Billeder (2)

Hvordan beregnes boligsikring?

Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal. 

Der er særlige regler for boligsikring for førtidspensionister efter ny ordning (regler efter 1. januar 2003), for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Samtlige husstandsmedlemmers indtægter indgår i beregningen. Også et eventuelt barns indtægter over et vist beløb medregnes.

Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, som for eksempel varme- eller antennebidrag.

Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er boligen større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, dvs. inkl. bl.a. adgangsarealer såsom trappeopgange.

Det er muligt at foretage en foreløbig beregning af boligsikringen på borger.dk.