Ekonas Egne Billeder (2)

Fuldmagt til el-leverance

Vi vil gerne sørge for at tilmelde dig til el-leverance, så du ikke skal tænke på dét oven i indflytningen.

Ifølge reglerne på elmarkedet er det den enkelte lejers ansvar at sørge for at dennes lejemål er tilmeldt en elaftale hos en elleverandør. Er lejer ikke tilmeldt, er der en risiko for, at strømmen bliver afbrudt.

Vi tilbyder at sørge for, at du er tilmeldt en elleverandør på lejemålet ved indflytning.

Vi kan kun tilmelde dig til en elleverandør, hvis vi har en underskreven fuldmagt fra dig OG såfremt hele CPR-nummeret oplyses, da NRGi Elhandel er forpligtet til at indsamle CPR-nummer efter elforsyningsloven.

Udfyld og underskriv denne fuldmagt senest fire dage efter overtagelsesdato eller indflytningsdato (tidligste dato).