Ekonas Egne Billeder (2)

Må jeg krydse naboejendommens baggård for at komme ind i ejendommens baggård

Svar nej. Der er ikke indgået en aftale med ejeren af naboejendommen om at vores lejere må krydse baggården for at komme ind i ejendommens baggård. Hegn og låge står i øvrigt på naboejendommens grund og tilhører derfor denne, hvorfor vi heller ikke kan modsætte os at lågen aflåses.