Ekonas Egne Billeder (2)

Er der regler for, hvor mange der må bo i en bolig?

På indflytningstidspunktet må man som familie bo to personer pr. beboelsesrum

På indflytningstidspunktet må man som familie bo to personer pr. beboelsesrum. Dvs. to voksne eller en voksen og et barn i en etværelses, to voksne og to børn eller en voksen og tre børn i en toværelses, to voksne og fire børn eller en voksen og fem børn i en treværelses osv. Det er en forudsætning, at de to voksne er gift eller kærester. Ellers vil der være tale om delvis fremleje, og så er der andre regler.

Disse regler gælder kun på indflytningstidspunktet. Det er tilladt at få flere børn i en bolig, selvom den så i princippet bliver for lille. Dvs. at der i en etværelses kan flytte to voksne ind, og disse to voksne kan få et barn. Familien vil i det tilfælde være for mange til at flytte ind i en etværelses bolig, men de bliver ikke tvunget til at flytte ud. De kan blive boende, uanset hvor mange børn de får, så længe de er én familie.

Kommunen har en afdeling, som bl.a. kontrollerer, om der bor for mange i en bolig. Hvis kontrolafdelingen finder noget, der ikke stemmer overens med lovgivningen, kontakter de udlejer. Det er derefter udlejers opgave at kontakte lejeren med henblik på at få forholdene bragt i orden.

Da det er udlejers ansvar, at reglerne overholdes, kan udlejer i sidste ende være nødsaget til at ophæve lejemål, hvis lejer ikke overholder loven.