Ekonas Egne Billeder (2)

Er der en husorden for ejendommen?

Udlejer har ansvar for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. De regler, som skal skal sørge for at dette sker, er angivet i den husorden, som udleveres sammen med din lejekontrakt.

Som lejer skal du følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.