Ekonas Egne Billeder (2)

Sparetips - mininer skimmelsvamp og mug

Læs mere om, hvad du kan gøre for at minimere skimmelsvamp og mug.

Sørg for at holde boligen tør. Så kan du i de fleste tilfælde undgå skimmelsvamp og mug. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd:


Bemærk: Disse råd er generelle og faktiske forhold (byggetekniske forhold, lejemålets beliggenhed og husstandens størrelse og adfærdsmønstre) kan betyde, at du skal agere anderledes.