Lejemålet Bøsbrovej / Lillegade
Lejemålet Bøsbrovej / Lillegade

Ejendommen Bøsbrovej / Lillegade

Varme- og vandmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- og vandspild mindskes.