Lejemålet Katrinegade 37
Lejemålet Katrinegade 37
Lejemålet Katrinegade 37
Lejemålet Katrinegade 37

Ejendommen Katrinegade 37

Varme- og vandmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- eller vandspild mindskes.