Lejemålet Katrinegade 35
Lejemålet Katrinegade 35
Lejemålet Katrinegade 35
Lejemålet Katrinegade 35

Ejendommen Katrinegade 35

Mulighed for opsætning af egen vaskemaskine og tørretumbler i kælder.


Varme- og vandmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- og vandspild mindskes.


Ejendommen har energimærke D.