Lejemålet Katrinegade 29
Lejemålet Katrinegade 29
Lejemålet Katrinegade 29
Lejemålet Katrinegade 29
Lejemålet Katrinegade 29

Ejendommen Katrinegade 29

Varme- og vandmålere i ejendommen er fjernaflæste. Det giver dig en lang række fordele, f.eks. skal du ikke være hjemme for årlig måleraflæsning, du kan følge dit forbrug over nettet eller med en app og endelig kan du få besked ved unormalt forbrug, så f.eks. varme- eller vandspild mindskes.